Internationaal Mediabedrijf

ArtMedia LaGaal5 B.V.

VerGroot Uw Media Bereik

International Media Company

ArtMedia LaGaal5 B.V.

Increase Your Media Reach

Persbericht, 29 november 2021

PSCC politieke Partij Sociaal Cultureel Centrum,


Steunt FIFA en is tegen huiselijk geweld vooral tegen vrouwen. Geweld is hiervoor nooit een oplossing. Vraag en zoek tijdig hulp.

PSCC wil een veilig en vredig thuis voor iedereen.


Namens het bestuur van PSCC en met vredige groet,

Galiek Habieb, partijvoorzitter PSCC